Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea ÎPS Nicolae, mănăstirea noastră scoate un buletin lunar în care nădăjduim să împărtășim mesaje duhovnicești și întâmplări recente pentru pelerini.

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

Versiunea HTML va fi publicată în curând.

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

Versiunea HTML va fi publicată în curând.

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

Versiunea HTML va fi publicată în curând.

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI ⋅ Pastorală la Praznicul Nașterii Domnului 2022 IPS Mitropolit Nicolae
VOCEA PUTNEINașterea Domnului și măreția omului  Protosinghel Gherasim Soca
ANIVERSAREArhimandritul Melchisedec Velnic – 30 de ani de stăreție
CULTURĂ CREȘTINĂCei mușcați de șarpe (II)  Sf. Grigorie Teologul
PRAZNICIntrarea în biserică a Maicii Domnului
MEDITAȚIEBunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu (cf. Tit 3, 4)
MEDITAȚIEGenealogia Mântuitorului
SFINȚII PĂRINȚISfântul Porfirie Kavsokalivitul
POEZIEBalada păsării  Daniel Turcea
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin Ursache: un sfânt printre noi
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Fericirile II
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Predica de pe munte
APOSTOLÎmbătați-vă de Duhul Sfânt (cf. Efeseni 5, 18)
APOSTOLÎndreptarea firii gârbovite a oamenilor
GLASUL TINERILORNu mă mai satur să fiu  Beatrice
MĂNĂSTIREA NOASTRĂnoiembrie/decembrie 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICNașterea Maicii Domnului
VOCEA PUTNEICăutați pacea și sfințenia  Protosinghel Gherasim Soca
CULTURĂ CREȘTINĂCei mușcați de șarpe (I)  Sf. Grigorie Teologul
MEDITAȚIEIzbăvirea de șarpe
MEDITAȚIEOsteneală și smerenie
SFINȚII PĂRINȚISfânta Cuvioasă Parascheva – cea care a dat inima sa Domnului
POEZIEO, om!  Sf. Ioan Iacob Hozevitul
PĂRINȚII NOȘTRI„Ce să vă spun? Nu s-a supărat niciodată”
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Chipul evanghelic al creștinului
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Fericirile (I)
APOSTOLDumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună
GLASUL TINERILORDouă întâlniri ROYA cu părintele diacon Sorin Mihalache  Danielle Radu și Laura Ionescu
MĂNĂSTIREA NOASTRĂseptembrie/octombrie 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICLumina Schimbării la Față este nezidită Sfântul Grigorie Palama
VOCEA PUTNEITaina Sfântului Maslu – taina vindecării sufletești și trupești Arhimandrit Dosoftei Dijmărescu
CULTURĂ CREȘTINĂUn document cu semnătura sfântului Ștefan cel Mare la Mănăstirea Zografu de pe muntele Athos  Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIEPăstrarea harului de la început
MEDITAȚIEUmblarea pe mare
SFINȚII PĂRINȚIViu este Domnul Dumnezeu – Eliyahu
SFINȚII PĂRINȚIMărturie despre Sfântul Ioan Iacob
POEZIEBiserica de peste Prut  Vasile Romanciuc
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin Ursache – Aducere aminte! Prot. Ic. Stavr. Ion Gherman
APOSTOL„Slujind cu bunăvoință, ca și Domnului și nu ca oamenilor” (Efeseni 6, 7)
GLASUL TINERILORRugăciuni către Dumnezeu purtate pe aripi de păsări Ioana
MĂNĂSTIREA NOASTRĂiulie/august 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICPogorârea Sfântului Duh
VOCEA PUTNEIAdevărata bucurie se împărtășește celorlalți  Arhim. Melchisedec Velnic
CULTURĂ CREȘTINĂ„Oamenii cărți” la închisoarea de la Aiud  Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIECea mai mare slăbiciune a noastră
MEDITAȚIEDuminica Tuturor Sfinților – Dialogul darurilor
SFINȚII PĂRINȚISfântul Iustin Martirul și Filozoful
POEZIEPrizonierul  Vasile Voiculescu
PĂRINȚII NOȘTRIÎți dau un sfat: să nu judeci pe nimeni, niciodată
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Biserica
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Maica Domnului
APOSTOLSă vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu (Efeseni 3, 19)
GLASUL TINERILORTabără ROYA la Mănăstirea Sfântul Dimitrie cel Nou  Ana Constantin
MĂNĂSTIREA NOASTRĂmai/iunie 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICPastorală la Praznicul Învierii Domnului 2022 IPS Mitropolit Nicolae
VOCEA PUTNEICea mai mare virtute...  Protosinghel Hrisostom Ciuciu
CULTURĂ CREȘTINĂDumnezeu răsplăteşte vrednicia cu vrednicie  Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIEMecanismul căderii
MEDITAȚIETragedia este că suntem departe de inima noastră
SFINȚII PĂRINȚISfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
POEZIEChipul tău, mamă  Grigore Vieru
PĂRINȚII NOȘTRI„Fața lui strălucește ca soarele!” Mărturia lui Paul Issiid despre Episcopul Victorin
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Pâinea vieții
APOSTOLLegătura păcii în iubire
GLASUL TINERILORCultivând pietre  Paul Myers
MĂNĂSTIREA NOASTRĂmartie/aprilie 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICBotezul Domnului
VOCEA PUTNEILasă ușa inimii deschisă tuturor Protosinghel Gherasim Soca
CULTURĂ CREȘTINĂLibertatea de a fi anonim  Adrian Alui Gheorghe
SFINȚII PĂRINȚISfântul Ierarh Vasile cel Mare
MEDITAȚIE„Doamne, să văd”. Despre vederea duhovnicească
MEDITAȚIE„Vas pecetluit al Duhului Sfânt”
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin – un sfânt printre noi  Elena Rahlițchi și Monah Eufrosin State
POEZIENu am, moarte, cu tine nimic  Grigore Vieru
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Crucea
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Libertatea
APOSTOLDespre pocăință
GLASUL TINERILORDumnezeu Se face cunoscut în tot ce facem  Ana Maria Crăciun
MĂNĂSTIREA NOASTRĂianuarie/februarie 2022

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI ⋅ Pastorală la Praznicul Nașterii Domnului 2021  ÎPS Mitropolit NICOLAE
VOCEA PUTNEISfântul Nicolae astăzi Protosinghel Dosoftei Dijmărescu
CULTURĂ CREȘTINĂNoul analfabetism Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIESfiala în relația cu Dumnezeu
MEDITAȚIEDumnezeu cu noi
SFINȚII PĂRINȚISfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei
POEZIEPlecarea Părintelui Gherasim [Iscu] (+25 decembrie 1951)  Constantin Aurel Dragodan
PĂRINȚII NOȘTRISimplitate și modestie  Carmen Ognean
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Sfânta Treime
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Ascultarea
APOSTOLPacea lui Hristos
GLASUL TINERILORCondiția de creștin nu ne permite să ne plângem de milă  Alexandra Moisoiu
MĂNĂSTIREA NOASTRĂnoiembrie/decembrie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ROM, ENG

PRAZNICNașterea Maicii Domnului  Sfântul Grigorie Palama
VOCEA PUTNEICuvânt la începutul anului școlar  Arhim. Melchisedec Velnic
CULTURĂ CREȘTINĂCulturile mici în fața globalizării  Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIERăspunsul la chemarea lui Dumnezeu
MEDITAȚIECine își poartă crucea, nu are nevoie de minuni
POEZIECerul pogorât pe pământ  Daniel Turcea
SFINȚII PĂRINȚISfântul Apostol și Evanghelist Ioan
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin Ursache. Blândul păstor!  Carmen Ognean
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Despre dogmă
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Mesia – Fiul lui Dumnezeu
APOSTOLCrucea – calea spre mântuire
GLASUL TINERILORChip de Pateric  Mihaela Dumitru
MĂNĂSTIREA NOASTRĂseptembrie/octombrie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

PRAZNICAdormirea Maicii Domnului Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
VOCEA PUTNEI„Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal” și Congresul Studențesc Aniversar  Emanuel Buta
CULTURĂ CREȘTINĂCum ar fi fost poporul român fără Eminescu? Ana Blandiana
MEDITAȚIEMeritul Sfinților Părinți. Plinătatea harului
SFINȚII PĂRINȚINu te teme, stau eu cu tine Sfântul Ioan Maximovici
POEZIECând vom începe să trăim, lumină? Daniel Turcea
MEDITAȚIESuntem ai lui Hristos proprii
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin, o persoană din cu totul altă lume Ruxandra Alexe
APOSTOLSă ne facem robi ai dreptății (cf. Romani 6, 18)
APOSTOLDreptatea noastră și dreptatea lui Dumnezeu
GLASUL TINERILORRomânii în Europa: între identitate și integrare  Cosmin Țugui
MĂNĂSTIREA NOASTRĂiulie/august 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

CUVÂNTUL MITROPOLITULUIPastorală la Praznicul Învierii Domnului 2021 ⋅ ÎPS Nicolae
VOCEA PUTNEISă-L mărturisim pe Hristos prin faptă și cuvânt  Arhim. Melchisedec Velnic
PRAZNIC
Pogorârea Sfântului Duh
CULTURĂ CREȘTINĂ„Serbarea de la Putna: 1871 – 2021. Continuitatea unui ideal”  Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIESă nu uităm!
POEZIECine mă strigă…? Mihai Buracu
SFINȚII PĂRINȚIPlângerile lui Ieremia ⋅ Sfântul Ignatie Briancianinov
PĂRINȚII NOȘTRICâteva amintiri spirituale din viața Arhiepiscopului Victorin ⋅ Lucia V. Sarchisian & Dumitru Ungureanu
MEDITAȚIEMărturisirea lui Dumnezeu – un privilegiu
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Mesianismul vechilor rabini
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Mesia a venit!
APOSTOLRăul trebuie ignorat și când spune adevărul
GLASUL TINERILOREveniment ROYA  Robert Belibrov
MĂNĂSTIREA NOASTRĂmai/iunie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

PRAZNICBuna Vestire
VIZITĂ PASTORALĂOare ce înseamnă pentru mine să devin creștin? ⋅ ÎPS Nicolae
VOCEA PUTNEIPrin smerenie și smerita cugetare să ne apropiem mai mult de Dumnezeu  Arhim. Melchisedec Velnic
CULTURĂ CREȘTINĂEtica memoriei  Adrian Alui Gheorghe
SFINȚII PĂRINȚI„Maica Domnului, luminează-mi întunericul!” ⋅ Sfântul Grigorie Palama
POEZIEPoezii pentru mama Grigore Vieru & Nichita Stănescu
MEDITAȚIEAsceza creștină
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin Ursache. Un sfânt printre noi (V)
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Maica Domnului, ocrotitoarea creștinilor ⋅ Archimandrite Melchisedec Velnic
APOSTOLAvem patimi – avem vrăjmași
GLASUL TINERILORCe înseamnă mama pentru mine în Canada? Alexandra Ioana Geonea
MĂNĂSTIREA NOASTRĂmartie/aprilie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

PRAZNICCum să ajungem la fericirea de a-L întâmpina pe Domnul? Sf. Teofan Zăvorâtul
VOCEA PUTNEIFrica lumii și frica lui Dumnezeu Protosinghel Hrisostom Ciuciu
CULTURĂ CREȘTINĂO amintire cu părintele Iustin Pârvu Adrian Alui Gheorghe 
POEZIESfîntul Adrian Alui Gheorghe
MEDITAȚIECredincioși harului celui dintâi
SFINȚII PĂRINȚIMartiriul Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei
PĂRINȚII NOȘTRIArhiepiscopul Victorin Ursache. Un sfânt printre noi (IV)
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA!Ebed Yahwe
APOSTOLIată acum ziua mântuirii (2 Corinteni 6, 2)
GLASUL TINERILORDragostea de neam Petru Andrei Juravlea
MĂNĂSTIREA NOASTRĂfebruarie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

PRAZNIC Botezul Domnului Protosinghel Ieremia
GLASUL PUTNEI ⋅ Boboteaza la frații români din Crasna BucovineiProtosinghel Gherasim Soca
CULTURĂ CREȘTINĂ ⋅ Libertatea prin credință Adrian Alui Gheorghe 
MEDITAȚIE ⋅ Unde ești Tu, Doamne?
SFINȚII PĂRINȚI Sfântul Grigorie Teologul (330-390)
PĂRINȚII NOȘTRI ⋅ Arhiepiscopul Victorin Ursache. Un sfânt printre noi (III)
POEZIE ⋅ Semne de jale de la Iordan în valeIoan Ieroschimonahul
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA! ⋅ Isaia – Evanghelistul Vechiului Testament
APOSTOL ⋅ Iubitorii Arătării Domnului (cf. 2 Timotei 4, 8)
GLASUL TINERILOR ⋅ Până sună clopoțelul Kassiani Tzoganakis
MĂNĂSTIREA NOASTRĂianuarie 2021

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI Pastorală la Praznicul Nașterii Domnului 2020 ÎPS Mitropolit NICOLAE
GLASUL PUTNEI ⋅ Gânduri despre demnitatea de a fi românProtosinghel Dosoftei Dijmărescu
MEDITAȚIE ⋅ De ce nu L-au recunoscut și primit rabinii pe Hristos?
SFINȚII PĂRINȚI ⋅ Când iubirea se înmulțește, martiriul devine un ospățSf. Ignatie Teoforul
APOSTOL Cetatea al cărei meșter este Dumnezeu (Evrei 11, 10)
PĂRINȚII NOȘTRI ⋅ Arhiepiscopul Victorin Ursache. Un sfânt printre noi (II)
POEZIE ⋅ Mielul RăscumpărăriiIoan Ieroschimonahul
PRAZNIC ⋅ Smerenia care precede cunoașterea lui DumnezeuProtosinghel Ieremia
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA! ⋅ Hristos din Psalmi
GLASUL TINERILOR ⋅ Încredere Teodora Pădure
MĂNĂSTIREA NOASTRĂdecembrie 2020

Descărcați acest număr ca PDF: ENG, ROM

CUVÂNTUL MITROPOLITULUI Cuvânt de binecuvântare  ÎPS Mitropolit NICOLAE
GLASUL PUTNEI ⋅ Hristos – Icoana din adâncul inimii ⋅ Arhim. Melchisedec Velnic
PRAZNIC ⋅ Intrarea în biserică a Maicii Domnului ⋅ Protosinghel Ieremia
PĂRINȚII NOȘTRI ⋅ Arhiepiscopul Victorin Ursache. Un sfânt printre noi
MEDITAȚIE ⋅ Bogații nemilostivi
SFINȚII PĂRINȚI ⋅ Ia aminte de tine însuți!Sf. Vasile cel Mare
APOSTOL Cântați Domnului în inimile voastre!
POEZIE ⋅ În Brațele PărinteștiSf. Ioan Iacob Hozevitul
CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA! ⋅ Moise despre Hristos
GLASUL TINERILOR ⋅ Mi-am găsit pantofii ⋅ Mihaela Dumitru
MĂNĂSTIREA NOASTRĂnoiembrie 2020