Mesianismul vechilor rabini

După Sfintele Sărbători Pascale, programul educațional „Cercetându-ți credința” a fost reluat. Astfel, în cea de-a treia zi de joi a lunii mai, a avut loc a cincea seară duhovnicească pe canalul de YouTube al mănăstirii. Titlul serii duhovnicești a fost „Ca să nu se stingă lumina în Israel” (II Regi 21, 17) – Mesianismul vechilor rabini.

Noi, în calitate de creștini, ne aflăm în ceea ce se cheamă, „Lumea de după primirea Darului”. Adică am primit marele Dar – venirea lui Mesia – și ne mișcăm în acest orizont. Dar de multe ori nu trăim la înălțimea Darului primit și ne este de folos să cunoaștem puțin lumea de dinaintea Darului, care este prin excelență lumea Vechiului Testament și a scrierilor rabinice vechi. Pentru că lumea dinaintea Darului trăia într-o mare așteptare a lui Mesia. Acesta este și scopul acestui proiect, aducând înainte profețiile și apoi interpretările lor ne putem crește evlavia și ne putem sfinți.

Risto Santala (1929-2012), mare cărturar finlandez, a fost profesor la școala ebraică a misiunii finlandeze din Ierusalim (1957-1968), director al Bible School of Helsinki (1968-1975) și a scris peste 20 de cărți. El a fost un bun cunoscător al scrierilor ebraice vechi și a putut să le folosească inclusiv în a aduce mărturii noi despre Mesianismul acestor scrieri.

Mesianismul este complet ignorat în iudaismul contemporan. Totuși, Talmudul afirmă că Mesia este sensul lumii și al profețiilor: „Toți profeții au profețit numai pentru zilele lui Mesia” (Berakoth 34b) sau „Lumea a fost creată doar pentru (venirea lui) Mesia” (Sanhedrin 98b, 99a). Există și o mărturie din Evul Mediu a rabinului Maimonide (Rabbi Moise ben Maimon, 1135-1204 d.Hr) care a compus 13 principii de credință pe care fiecare evreu este dator să le rostească în fiecare dimineață și care se regăsesc în cartea de rugăciune zilnică a evreilor. Câteva dintre aceste principii sunt: „Cred cu deplină credință că adevărate sunt profețiile profeților” (6); „Cred cu deplină credință în venirea lui Mesia și, chiar dacă întârzie, voi aștepta zilnic venirea lui” (12).

Să aducem în atenție câteva scrieri rabinice care evidențiază marea așteptare a lui Mesia. Unele sunt chiar „exotice”. Astfel, cu referire la textul din Daniel – „Am privit până când au fost așezate tronuri, și S-a așezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna” (7, 9), rabinul Aquiba, care a trăit în primele secole după Hristos, înțelege prin acest cuvânt – tronuri: „tronuri la plural, adică pentru Dumnezeu și Mesia” (cf. Metzudad David). Deci, doar din pricina acestui plural, textul din proorocul Daniel a fost interpretat ca fiind cu referire la Mesia.

Iarăși, comentând textul de la Daniel: „El descoperă cele mai adânci și cele mai ascunse lucruri, știe ce se petrece în întuneric și lumina sălășluiește cu El” (2, 22), Marele Midraș spune în mod surprinzător despre cuvântul aramaic nühôrä´ – lumină: „lumina sălășluiește cu El! Acesta este RegeleMesia căci este scris: Ridică-te, luminează-te că a venit lumina ta” (Isaia 60, 1).

Chiar de la începutul Scripturii, textul „Să fie lumină!” (Facere 1, 3), învățații iudei l-au înțeles ca fiind o aluzie mesianică. Pesikhta Rabbah, un midraș (comentariu) la marile sărbători se întreabă: „A cui lumină este aceasta?” și răspunde: „A lui Mesia!”.

Înțelegem din aceste puține exemple cât de multe interpretări mesianice făceau învățații rabini la textele Vechiului Testament.

Încheiem expunerea scrierilor rabinice despre Mesia cu un text foarte puternic ce face un paralelism între El și Moise. Este din Marele Midraș la Ecclesiast. Rabinul Bereechia scria în numele lui rabinului Yitzhak (cel târziu secolul al III-lea d.Hr.): „Așa cum a fost un prim izbăvitor, așa va fi și un ultim izbăvitor. Așa cum se spune despre primul izbăvitor că «și-a luat soția și copiii și i-au pus pe un asin» (Ieșire 4, 20), tot așa se spune despre ultimul Izbăvitor că «Este smerit și venind pe un asin» (Zaharia 9, 9). Așa cum primul a dat mană, așa și ultimul Izbăvitor, precum este scris: «Fi-va belșug de pâine pe pământ» (Psalmi 72, 16). Așa cum primul izbăvitor a izvorât apă, așa ultimul Izbăvitor va da apă, precum este scris: «din Templul Domnului va ieși un izvor» (Ioil 4, 18)” (Midrash Qoheleth Rabbati, 1).

Prin aceste câteva interpretări ale rabinilor vechi, putem înțelege cât de bogat era mesianismul și așteptarea mesianică înainte de venirea Mântuitorului și cum multe din ele s-au împlinit perfect în persoana Domnului nostru Iisus Hristos.