Pogorârea Sfântului Duh

Suntem la acest mare praznic, al Pogorârii Sfântului Duh. Este darul cel mare, care se păstrează în Biserică. Spun Sfinții Părinți că nimeni nu poate să cuprindă darurile Duhului Sfânt, dar în Biserică le avem pe toate. Și de aceea, dacă înțelegem taina, noima Bisericii, ne îmbogățim.

Este Duhul Sfânt în Biserica Ortodoxă. Îl avem tot timpul. Lucrează. Tot ce facem este în Duhul Sfânt. El împlinește toate, El preschimbă darurile de pâine și vin, la Liturghie, în Trupul și Sângele Mântuitorului. Noi, preoții, Îl invocăm și atunci Duhul Sfânt lucrează. O cuvioasă contemporană, maica Galaktia din Iraklio, vedea cum Duhul Sfânt ține Biserica, cum Se revarsă în inimi de pe omofoarele episcopilor și epitrahilele preoților și din lacrimile rugăciunii și suspinurile pocăinței.

Sunt multe taine în Biserica noastră. Tot ce facem în Biserică, este în Duhul Cel Preasfânt. E important să fii cu dreaptă credință, căci numai în adevăr se poate pogorî Sfântul Duh, pentru că El este „Duhul Adevărului” (Ioan 16, 13). Deci noi, în Biserica Ortodoxă, Îl avem pe Duhul Sfânt. Și lucrează tainic. Dacă vreți o imagine, este Preasfânta Născătoare, care e la fel de tainică și ascunsă. Iubește ștergând urmele. Și Duhul Sfânt și Maica Domnului. De aceea se ruga Sfântul Paisie Aghioritul: „Maica Domnului, ajută-i [pe oameni], dar arată-le că i-ai ajutat”. De cele mai multe ori, Maica Domnului ajută dar nu arată. Și Duhul Sfânt la fel, tainic. Spune Sfântul Ioan Damaschin: „Maica Domnului este fiica Tatălui, maica Fiului și mireasa Duhului Sfânt”. De aceea cântăm noi în Acatist: „Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară!” Maica Domnului este mireasa Duhului Sfânt. E în mod tainic foarte asemănătoare. Ea este și modelul prin excelență de a atrage pe Duhul Sfânt. Deci dacă vrem să avem Duhul Sfânt, trebuie să fim tainici ca ea.

Și Maica Domnului era depozitara tuturor harurilor. Arhanghelul Gavriil când a salutat-o, a zis: „Bucură-te cea plină de har!” (Luca 1, 28) Are toate darurile. Și totuși nu vedem nicio minune, că s-a ridicat, a mers pe ape, a impresionat lumea, a vindecat. Cu toate că vindecă, dar nu vizibil. Spunem aceasta pentru că mai avem pe frații aceștia penticostali care zic că au pe Duhul Sfânt și fac tot felul de lucruri (zgomotoase). E un show acolo, știți. Prin excelență cel mai mare dar al Duhului Sfânt, pe care-l are Maica Domnului, nu se vede. Nu se vede în modul acesta țipător, strigător. Și Maica Domnului le are pe toate. Toți sfinții, Sfântul Nectarie căruia ne rugăm și vindecă, și sfinții care au făcut minuni în viață, toți sunt mult sub Maica Domnului. Iar la ea nu vedem că ar fi făcut minuni, cu toate că face în toată clipa. Desăvârșirea Duhului Sfânt vine și cu această discreție. Bine, toți sfinții noștri au fost discreți, dar vrem să spunem că au avut niște daruri care s-au văzut. Căci de aceea au fost date de la Dumnezeu, să se vadă, să-i ajute pe oameni. Dar expresia desăvârșită a omului, care are pe Duhul Sfânt, este Maica Domnului. Și e tainică, nu se vede.

Duhul Sfânt lucrează în Biserică. Noi avem pe Duhul Sfânt, cum spune Sfântul Siluan Athonitul și toți sfinții. Și noi trebuie să strigăm acest adevăr sus și tare. Nu mai are nimeni așa ceva. Dar, într-o formă cum Îi place lui Dumnezeu, într-o taină discretă, frumoasă, cu bun simț am spune. Nu violentează, nu scoate în evidență. Acesta e Duhul Sfânt. Tainic. Și lucrează. Cum spunea părintele Dumitru Stăniloae: „Mântuitorul a venit și ne-a dat lucrarea mântuirii ca un model. Trebuie să-L urmăm. Duhul Sfânt, trimis de El, lucrează dinlăuntrul nostru, să ne îmboldească, să ne trezească dorința de a-L urma pe Hristos”. Dar dinlăuntrul nostru, fără să ne forțeze. Niciodată Duhul Sfânt nu forțează, Dumnezeu în general nu forțează. Duhul Sfânt e mai intim și lucrează dinlăuntrul nostru și ne îmboldește gingaș așa: „Hai mamă, hai. Hai trezește-te, hai din nou, hai ridică-te din nou, hai în continuare. Nu e ușor să-I urmezi lui Hristos, dar hai”. Ca o mamă. Și Biserica e mamă și Duhul Sfânt e mamă, și Maica Domnului e mamă prin excelență.

Să mulțumim, să știm ce avem, să prețuim ce avem și să jertfim. Din păcate trebuie să spunem și un cuvânt mai aspru azi, de la Sfinții Părinți. Altă lege nu este decât asta: „Dă sânge și primești duh”. Adică Duhul Sfânt nu Se primește stând degeaba. Să nu uităm că Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ prin Crucea Mântuitorului. În urma unei Jertfe a fost trimis. Și Se menține prin jertfă. Duhul Sfânt Se păstrează prin jertfă. Deci să înțelegem ce avem și să plătim ce trebuie. Să jertfim! Și de obicei jertfim egoismul și patimile. Și așa ne naștem întru Împărăția cerurilor. Dar trebuie jertfă pentru a păstra pe Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute, să primească rugăciunea și să ne învețe să păstrăm pe Duhul Sfânt. Maica Domnului și toți sfinții să ne învețe, pentru că ei asta au făcut, au dobândit harul Duhului Sfânt și apoi L-au păstrat. Amin.