Mesia – Fiul lui Dumnezeu

Cea de-a doua seară duhovnicească din cadrul noilor seri duhovnicești a avut loc joi, 21 octombrie, în mod obișnuit, pe canalul de Youtube al mănăstirii. Titlul serii a fost: „Mesia – Fiul lui Dumnezeu”.

Dacă precedenta serie de seri duhovnicești s-a concentrat pe anunțarea venirii lui Mesia, seria aceasta își dorește să se concentreze pe ceea ce ne-a adus Mesia, Care a venit. Și poate una dintre cele mai mari descoperiri este că El, Mesia, este Fiul lui Dumnezeu.

Era normal ca acest Mesia atât de mare, atât de așteptat, să ne aducă mai mult decât știam, mai mult decât ne puteam închipui. De aceea Moise a zis să fie ascultat („Prooroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultați”), pentru că oricum urma să aducă ceva care va uimi, care va scandaliza. Așa s-a și întâmplat în cazul evreilor. Vedem aceasta din Evanghelie: „Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă (ἴσος - egal) cu Dumnezeu” (Ioan 5, 18).

Observăm cum evreii au înțeles despre ce este vorba, dar nu au putut să primească. Exemplificatoare pentru aceasta este și o relatare făcută de profesorul universitar finlandez Risto Santala. Pe când se afla lângă patul fiului său muribund, într-un spital din Ierusalim, a venit la el un apropiat lingvist evreu, care printre altele i-a propus să se convertească la iudaism. Risto i-a răspuns că nu există vreun motiv să facă asta de vreme ce Iisus Hristos a împlinit legea și e Fiul lui Dumnezeu. Dar profesorul evreu, deschizând Biblia, îi spuse că acolo nu scrie că Dumnezeu ar avea vreun fiu. La aceasta, Risto Santala i-a spus: „Citește Pilde 30, 4. Și a citit: „Cine s-a suit în ceruri și iarăși s-a pogorât, cine a adunat vântul în mâinile lui? Cine a legat apele în haina lui? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele lui și care este numele fiului său? Spune dacă știi!”. Lingvistul evreu a reacționat spunând că textul nu poate fi luat ad litteram, ci trebuie interpretat. Risto l-a rugat să citească mai departe: „Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este lămurit, scut este El pentru cei ce caută la El scăparea. Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală și să fii găsit de minciună!” (Pilde 30, 5-6). Într-un oarecare fel a părut că scopul a fost atins de aceste cuvinte.

Am ales să vorbim ca principală descoperire de Mesia ca Fiu al lui Dumnezeu pentru că ne implică pe noi. Părintele Dumitru Stăniloae spune: „A doua Persoană a Sfintei Treimi S-a întrupat pentru a ne pune pe noi, oamenii, în relație de fii cu Dumnezeu-Tatăl”. Faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ne implică pe noi, pentru că ne pune în aceeași poziție sau ne învață să ne așezăm în relație de fii cu Dumnezeu. Sub o altă formă, asta spune și Sfântul Ioan Evanghelistul: „La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul... Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi...Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 1-14). Aceasta este ideea cea mai importantă pe care ne-a adus-o. Nouă, tuturor celor care credem în Mesia, ni se dă putere să ne facem fii ai lui Dumnezeu, urmându-L pe El.

Întruparea Fiului Său este dovada că Dumnezeu e aproape de om și că omul e prețios pentru El. „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3, 16-17).

Mesia ne-a adus și familiaritatea cu Dumnezeu. Dumnezeu e cu noi, e pe cale, poți fi cu El și în durere, dar și în bucurie. Într-un text remarcabil al Sfântului Ioan Gură de Aur este exemplificată magistral această idee de Dumnezeu aproape de om: „Eu [Hristos] sunt părintele tău, Eu sunt fratele tău, Eu sunt mirele sufletului tău, Eu sunt scăparea ta, Eu sunt hrana Ta, Eu sunt îmbrăcămintea ta, Eu sunt rădăcina ta, Eu sunt sprijinul tău, Eu sunt tot ce-ți dorești tu. Când Mă ai pe Mine, nu-ți lipsește nimic. Eu sunt slujitorul tău, pentru că am venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt prietenul tău și mădular al trupului tău și capul tău și fratele tău și sora ta și mama ta. Eu sunt toate pentru tine. Nu trebuie decât să stai lângă Mine. Pentru tine, Eu M-am făcut sărac și pribeag, pentru tine am ridicat crucea și am coborât în mormânt, am venit pe pământ pentru tine, trimis de Tatăl, iar în Cer Mă rog pentru tine Părintelui Meu. Tu ești totul pentru Mine, și frate și împreună‑moștenitor și prieten și mădular al Trupului Meu.”