„Privegheați împreună cu Mine”

Dragi Prieteni ai Mănăstirii Sfântul Dimitrie,
 
Ne aflăm iarăși în cea mai bună perioadă a anului pentru a „neguțători” mântuirea noastră. În această perioadă „investiția” noastră aduce cel mai mult „profit” pentru că se face într-o perioadă „de nevoie”. Adică, în această perioadă, Scumpul nostru Mântuitor ne roagă să priveghem, să ne rugăm și să fim alături de El în Pătimirea Lui (cf. Marcu 14, 34).
 
În Evanghelia de la Marcu avem poate cea mai „umană” versiune a rugăciunii Mântuitorului din grădina Ghetsimani: „Întristat este sufletul Meu până la moarte... Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și Se ruga... Avva Părinte, toate sunt Ție cu putință. Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voiești Tu” (Marcu 14, 34-36). Iar Sfântul Luca adaugă: „Fiind în chin de moarte, El mai stăruitor Se ruga. Și sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ” (Luca 22, 44). Vedem cum fiecare celulă a trupului Său s-a înfiorat în fața Pătimirii. Dar Mântuitorul ne arată valoarea și demnitatea omului, care se poate ridica deasupra îngreunării și împotrivirii trupului, și a firii, pentru a împlini binele.
 
Rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghetsimani ne deschide și nouă o perspectivă asupra relației noastre cu „greul pământului” (cf. Facerea 3, 19). Ori de câte ori ne biruim greul și împotrivirea trupului (comoditatea, lenea etc) și a firii pentru a împlini o cauză bună (muncă, învățătură, Evanghelie etc) ne asemănăm Lui. Și, cum asemănarea noastră cu El se face „la greu” (cf. Romani 6, 5), făcând aceasta în mod conștient, putem transforma orice greu, orice întâmplare neplăcută, orice încercare a vieții noastre într-o ocazie de a crește în asemănarea cu Mântuitorul Hristos.
 
În particular, orice postire, orice rugăciune, orice psalm, orice participare la slujbele Bisericii, pe care le facem în această perioadă, sunt semne de „prietenie” față de Mântuitorul, semne venite „la nevoie” („Prietenul la nevoie se cunoaște”). Și El, la rându-I, ne va „recunoaște” cândva și undeva.
 
Rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Preacurata Sa Maică să ne dea puterea să împlinim nevoința Postului și astfel să ne arătăm și noi „prieteni ai Mirelui”.
 
Întru Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru,
 
Protosinghel Ieremia
Starețul Mănăstirii Sfântul Dimitrie cel Nou
 
PS. Programul slujbelor în mănăstirea noastră în Postul Mare poate fi consultat în secțiunea „Program liturgic” a site-ului nostru.