Învierea Domnului 2023

Dragi Prieteni ai Mănăstirii Sfântul Dimitrie,

În această sfântă zi se cuvine nouă „Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit!” (Ieșirea 15, 1), asemenea poporului iudeu când a scăpat de robia egiptenilor, trecând Marea Roșie pedestru. Astăzi este biruința noastră împotriva a tot răul, mai precis, biruința Domnului nostru, la care El ne face părtași.

Dar înainte de acest strigăt de biruință, văzând oștile lui Faraon apropiindu-se amenințător, același popor a zis către Moise: „Oare nu erau morminte în țara Egiptului, de ce ne-ai adus să murim în pustie? Ce ai făcut tu cu noi, scoțându-ne din Egipt? Nu ți-am spus, oare, de aceasta în Egipt, când ți-am zis: Lasă-ne să robim egiptenilor, că e mai bine să fim robi egiptenilor decât să murim în pustia aceasta?” (Ieșirea 14, 11-12). Privind din afară, ne mirăm cum acest popor prefera robia în locul eliberării promise de Dumnezeu.

În fapt, însă, și noi ne poticnim, asemenea poporului iudeu, în propriul nostru drum de la robie (păcatului) la libertate („fiilor lui Dumnezeu” - cf. Romani 8, 21). Și asta pentru că nu înțelegem de ce acest drum este Cruce: de ce, căutând iubirea, întâlnim pe cale împotrivire de la oameni și chiar ură, de ce suntem mușcați de șerpii ispitelor (cf. Numerii 21, 6), de ce trebuie să trecem prin foame și sete (post), prin foc și prin apă (suferințe, necazuri) ca să ieșim la odihnă (cf. Psalmi 65, 11). Într-un cuvânt, nu înțelegem de ce drumul către viață trece prin moarte („Să știi să mori și să înviezi în fiecare zi pentru Hristos, Domnul nostru,” repeta adesea Părintele Arsenie Papacioc).

Dar în aceste zile de Înviere și de har și de bucurie, să ne pătrundem de înțelegerea „mântuirii pe care Dumnezeu a lucrat-o în mijlocul pământului” (cf. Psalmi 73, 13), a paradoxului că: Crucea este singura cale către învierea sufletelor noastre. Dacă vom înțelege aceasta, Îl vom avea pe Domnul alături pe drumul mântuirii noastre, pentru că El este Calea (cf. Ioan 14, 6).

Rugăm pe bunul Dumnezeu să vindece toată rana, toată întristarea și descurajarea și să alunge tot răul din sufletele noastre cu bunătatea și blândețea Sa nemărginite și să ne mângâie sufletele cu harul Învierii Sale. We entreat our merciful God that He may heal every wound, sadness, and discouragement, and that He may expel all evil from our souls with His boundless goodness and meekness, and that He may comfort our souls with the grace of His Resurrection.

Hram. We wish also to invite you to our summer feast day, the Hramul de vară – Înălțarea Domnului. We have the joy to share that, by God’s grace, for this feast day, which we will celebrate on Saturday, May 27, we will have the father abbot of Holy Putna Monastery, Archimandrite Melchisedec Velnic, in our midst. Father Abbot will bring us a priceless gift: a portion of the holy relics of Saint Jacob of Putna (https://www.putna.ro/Evenimente-2016.php#viata-Sf.-Iacob).

Părintele Stareț Melchisedec va fi însoțit de un grup de părinți, care ne vor încânta cu „cântul Putnei”. De asemenea, în dimineața zilei de 26 mai, după Sfânta Liturghie, vom săvârși Taina Sfântului Maslu pentru toți credincioșii prezenți. Iar în după-amiaza hramului vom avea ocazia să stăm „De vorbă cu Starețul Putnei”. Vă așteptăm cu mult drag.

Hristos a înviat!

Protosinghel Ieremia
Starețul Mănăstirii Sfântul Dimitrie cel Nou