Hristos din Psalmi

A doua seară duhovnicească din cadrul programului „Cercetându-ți credința!” a avut loc pe data de 17 decembrie 2020 în mediul online, pe canalul de YouTube al mănăstirii. Tema serii, Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi (Luca 24, 44) a avut ca subiect central mărturia despre Mântuitorul Hristos, cuprinsă în psalmi.

Mesia – Cel Uns

Mesia, ebr. חישׁמ, mashiah, provenit de la verbul ׁחשַמָ, mashah, a unge, înseamnă, Cel uns. În limba greacă Mesia (Cel Uns) se traduce: Hristos. Astfel, traducerea în limba română a numelui Iisus Hristos este: Mântuitorul Cel Uns.

În Vechiul Testament ungerea era actul prin care erau consacrați: preoții, regii și profeții. Ei deveneau în acest fel reprezentanți, trimiși ai lui Dumnezeu. Mesia devine termen încetățenit în literatura biblică profetică (Daniel 9, 25- 26) dar și postbiblică ca un titlu pentru o Persoană viitoare, persoană în care erau concentrate toate așteptările unei lumi care aduce aminte de Paradis (cf. Isaia 11, 1-10). Mesia devine punctul central al exegezei rabinice și al explicării Legii în Sinagogă. Texte care în exegeza creștină nu au fost exploatate ca mesianice sunt adesea interpretate astfel în iudaism. Un astfel de exemplu este Rut 2, 14: Vino aici aproape ca să mănânci din pâine şi să îți înmoi îmbucătura în oțet. Midrașul – comentariu vechi rabinic la Vechiul Testament –, expunând o tradiție bazată pe personalitatea lui Rabi Ionathan (135-170 d. Hr.), consideră textul unul puternic mesianic, pâinea fiind pâinea împărăției lui Mesia, care va ploua mană din cer peste poporul său, iar oțetul face referire la suferințele lui Mesia, căci este scris: a fost rănit pentru fărădelegile noastre (Is. 53, 5).

Mesia – fiul lui David

Mesia este fiu al lui David pentru că Dumnezeu i se jură lui David să așeze întotdeauna pe scaunul său un descendent al său (Psalmi 131, 11: Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: „Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, [...]”). Legătura dintre figura lui Mesia și cea a lui David stă și în aceea că David, prin Psalmi, este cel care conturează pentru prima dată, mai clar, imaginea lui Mesia. 

Psalmii

Psalmii sunt parte a celei de-a treia categorii de scrieri ale Vechiului Testament (Lege, Profeți, Scrieri – Tora, Neviim, Ketuvim – TaNaK).

Există psalmi care fac referire la slava lui Mesia-Hristos (2,6-9; 44,8-9; 71, 10; 109,1-4; 117, 20-26) și psalmi care fac referire la pătimirile lui Mesia (15, 10; 21; 68, 108, 21-30).

Versetele 7-8 din Psalmul 2, Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului”, au fost interpretate de rabini ca fiind despre Mesia, fiul lui David, care va sosi degrabă în timpurile noastre (Talmudul Babilonian, tratatul Sukkah 52a).

Psalmul 109

Zis-a Domnul (ְהוָהיְ – Yahweh) Domnului (ֹינדֹ אלַ – la´dönî; adön – Domn) Meu: „Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut”. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău:„Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec” (1-4).

Este un caz clasic de psalm care era interpretat mesianic în iudaism și care nu mai este interpretat astfel începând cu Rashi (Rabin Solomon ben Isaac, 1041-1105 d. Hr.). Talmudul însă când vorbește despre Zaharia 4, 14 (aceştia sunt cei doi fii unşi, care stau înaintea Domnului a tot pământul) face referire la acest Psalm zicând: Aceştia sunt Aaron şi Mesia şi nu ştiu pe care să-l prefer. Când se scrie: Juratu-S-a Domnul şi nu se va răzgândi: Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melchisedec (Psalm 109, 3-4) ştim că acestea se referă mai degrabă la Regele Mesia decât la preotul dreptății. (Talmudul babilonian, Avoth, 34, Rabbi Nathan, sec. II d. Hr.).

Este un psalm care ne spune enorm despre Mesia: Şezi de-a dreapta Mea..., Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut..., Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Din acest psalm este clar că Mesia nu era să fie un simplu om. Aceasta este reflectată și de Mântuitorul când îi întreabă pe farisei:

Ce vi se pare despre Hristos (Mesia)? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David. Zis-a lor: Cum deci David, în duh, Îl numeşte pe El Domn? - zicând: „Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Deci dacă David Îl numeşte pe El domn, cum este fiu al lui? Şi nimeni nu putea să-I răspundă cuvânt şi nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe (Matei 22, 41-46).

Psalmul 21

Dintre psalmii pătimirilor, Psalmul 21 este cel care oferă prin excelență mărturie despre acestea. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit?, primul verset, reprezintă chiar vorbele rostite de Mântuitorul pe cruce, înainte de a-Și da duhul. Sau: Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul zicând: „Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el” (7-8), accentuate și prin Evanghelia de la Matei (27, 39- 43): Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele, S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Vedem cum din acești psalmi se creionează un portret al lui Mesia atât de slavă (supra-omenească) cât și de deșertare, de pătimire. Acestea două, slavă și pătimire, apar împreună cam în toate scrierile profetice cu referire la Mesia Cel ce era să vină și s-au împlinit în persoana Mântuitorului Hristos.