Moise despre Hristos

Prima seară duhovnicească din se­ria celor susținute în fiecare cea de-a treia zi de joi a lunii, din cadrul proiectului educațional Cercetându-ți credința! desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, a avut loc pe data de 19 noiembrie 2020, în mediul online, pe canalul de YouTube al mănăstirii.

Primele 6 seri duhovnicești poar­tă titlul „Plinirea legii și a proorocilor. Despre Hristos. Din profeți”, și, mai ales pentru că debutează la începutul Postu­lui Crăciunului, își propun să arate cum a fost anunțată venirea Mântuitorului Hristos de către profeți și cum ei, pro­feții, au conturat portretul Lui cu multe sute de ani înainte. Aceasta pentru o cu­noaștere mai adâncă, mai plenară a tai­nei persoanei Mântuitorului și pentru a ne întări în râvna de a-L urma, văzând migala și îndelunga-răbdare cu care Dumnezeu a lucrat la mântuirea lumii.

Scrierile proorocilor sunt parte a unui dialog coerent pe care Dumnezeu L-a purtat cu omenirea pentru pregăti­rea Întrupării Cuvântului, Fiului Tată­lui. Aceasta, Întruparea Cuvântului, a fost planul din veci a lui Dumnezeu, mai dinainte de a fi lumea: „Încă dinainte de veacuri a fost cugetată și rânduită unirea Creatorului și a creaturii” (Sfântul Ma­xim Mărturisitorul).

Este dovedit științific, prin desco­perirea manuscriselor de la Qumran în perioada 1946-1957, că scrierile profe­ților și, în general, întreg Vechiul Tes­tament, datează dinainte de Nașterea Mântuitorului.

Titlul primei seri a fost Dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și Mie, căci despre Mine a scris acela (Ioan 5, 46), și și-a propus să analizeze mărturia pe care marele Moise, personajul central al iu­daismului, dătătorul de Lege pe Muntele Sinai, o dă despre Hristos. Este învederat faptul că nici un alt prooroc sau drept nu s-a ridicat în cadrul tradiției iudaice care să fie asemenea lui Moise, „care a învățat Legea din gura celui Atotputer­nic” (Midrașul cel Mare la Ieșire).

Ei bine, Moise dă următoarea măr­turie: Prooroc din mijlocul tău şi din fra­ţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi. [...] Eu [Dumnezeu] le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu. Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care Proorocul Acela le va grăi în nume­le Meu, aceluia îi voi cere socoteală. (Deuteronom 18, 15-19).

Este foarte clar că ascultarea de acest Prooroc este mai mare decât ascul­tarea față de Moise. Iar neascultarea de Prooroc implică neascultarea de Dum­nezeu. Și neascultarea este urmată de pedeapsă. Acesta ar fi mesajul profetic al primei seri duhovnicești.