Mielul Răscumpărării

Priviți-L acuma pe Cruce,
Înconjurat de „cei răi”
Vândut de lacomul Iuda
Și părăsit de „ai săi!”

O rană Îi este tot trupul
Și capul Lui numai spini,
Priviți-L mai bine, noroade
Cu nume cinstit de „Creștini”.

El este „Fiul Fecioarei”
Al Slavei de sus Împărat,
Chezașul Răscumpărării
Și Dumnezeu întrupat.

Cu mâna aceasta străpunsă
Ne-a așezat în Eden
Și Sângele-I care curge
Ne-a izbăvit de blestem.

Privind la chipul lui jalnic,
Scăldați-L cu lacrămi mereu
Și veți cunoaște mai bine
Că „este cu noi Dumnezeu”.

Pământul stropit cu sudoarea
Și Sângele „Sfântului Miel”
S-a îmbrăcat întru slavă,
Plecându-se cerul spre el.

Iar Crucea – semnul durerii –
Prin patima Lui s-a sfințit,
Făcându-se „Semnul puterii”
Și „Schiptrul Celui Preamărit”.

Ioan Ieroschimonahul