Cuvânt de binecuvântare

Ne bucurăm să binecuvântăm apariția primului număr al Buletinului lunar Icoana din adânc al Mânăstirii noastre Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou din Middletown, New York. Inițiativa este a Părintelui stareț Protosinghelul Ieremia și se dorește a fi un mijloc de transmitere a unor mesaje duhovnicești, dar și de comunicare cu susținătorii și pelerinii Mânăstirii.

Suntem în epoca comunicării electronice datorită avansului tehnologiei, în ultimele luni folosită din plin din cauza restricțiilor impuse datorită pandemiei. Creștinul trebuie să considere orice în această lume cu discernământ, respectiv să se folosească spre creștere duhovnicească de aceste mijloace ale tehnologiei și nu spre abuz dăunător.

De aceea, apariția noului Buletin trebuie să urmărească acest scop și să fie o „gură” de oxigen spre hrănirea duhovnicească a cititorilor. Cuvintele Sfinților Părinți, meditațiile la sărbători și la evenimente, evocarea unor personalități duhovnicești, cuvinte către tineri sunt principalele rubrici ale Buletinului. Acestea completate cu informațiile despre slujbele și activitățile Mânăstirii ca o invitație la participare și susținere.

Avem nădejde că noul Buletin va fi de folos duhovnicesc și o sursă potrivită de informații pentru vremurile pe care le trăim!

† Mitropolit NICOLAE
al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi