Mi-am găsit pantofii...

Iar după ce alergi tot pământul în pi­cioarele goale, dupa ce te înțepi și te doare, dupa ce ți se oferă milioane de perechi de pantofi falși, care doar te-ar împiedica, ajungi în cele din urmă la cei adevărați, la pantofii tăi. Apoi ești pre­gătit, nu știi cum și nici când s-a sfârșit munca de căutare, dar te simți pregătit să oprești această alergare inutilă și să începi drumul cel real.

Mult timp al zilelor mele l-am risi­pit încercând să fiu altfel decât așa cum sunt. Fiind înconjurată de nenumărate „modele” puternice prin acea perfecțiu­ne aparentă a zilelor noastre, am crezut că așa trebuie să fiu. Am asociat atât de greșit sensibilitatea, blândețea, căldura umană cu slăbiciunea. Vedeam atitudi­nea liniștită, delicată ca fiind una ștearsă, neimportantă. Căderile erau interzise, destinate mereu celorlalți și nu mie. Tre­buia să fiu mereu văzută, altfel, nu exis­tam. Și sigur, nu existam, cel puțin nu în varianta care cerea mereu doar locul din centrul atenției. Ani de luptă, ore întregi în care nu făceam decât să mă conving că sunt altfel decât așa cum sunt. Mult chin interior când nu reușeam să fiu așa cum „trebuie”. Însă adevărata-mi fire ie­șea adesea la suprafață, așa cum lumina iese chiar și pe sub ușă, atunci când o închizi. Dincolo de atitudinea indife­rentă, indestructibilă, mai mereu la braț cu gluma, mă suprindeam câteodată, vibrând în fața unor versuri, plângând durerea unui bătrân sau tremurând de frică în fața unor obstacole. Firesc, după multe măști încercate, a venit și întâlni­rea cu mine. Căci devenise obositor să mă „machiez” în fiecare zi. Cu o „mine” pe care nu o prea cunoșteam, căci fuse­sem atâta vreme în căutarea alteia...

Prima oglindă clară a fost neliniș­tea permanentă, stare de nemulțumire pe care o aveam, o constrângere de a spune sau a face totdeauna lucrurile în­tr-un anumit fel, apoi, iubirea lui Dum­nezeu descoperită prin cuvintele duhov­nicului meu, care mi-a vorbit mereu din interiorul sufletului meu către urechi. Sufla praful de pe porțiuni întregi de suflet, acoperite cu acestă luptă falsă. Îmi amintesc și acum prima spoveda­nie, repet în gând vobele pe care mi le-a spus, sunau atât de diferit față de felul în care mă plăsmuisem... Ulterior, ușor, ușor, lupta mea s-a transformat... Voiam să îmi găsesc chipul, sufletul... și slavă Domnului, s-a întâmplat. După nenu­mărate încălțări, am găsit perechea po­trivită pentru mine. Masca îmbibată cu greșeli a crăpat, apoi a dispărut.

Acum, purtând lupta cea bună, iată mi-am gasit pantofii, erau la poarta su­fletului meu, în țara inimii mele. Sunt simpli și curați, mult prea curați, fiind­că nu i-am purtat ani de zile. Dar acum mă simt ceva mai pregatită, m-am în­călțat cu cei potriviți. Am dat la o parte bocancii greoi în care mă împotmoleam. Acum e bine, în aceștia e multă primă­vară. Și nu aleargă, ci plutesc, iar când plouă, se udă, dar nu se strică și nici nu mă părăsesc. Căci sunt curajoși, lor doar li s-a spus că nu sunt, știu însă că nu e așa, deoarece indiferent de vreme, au continuat.

În pantofii mei e soare, poe­zie și luptă. O luptă caldă acum. Ei nu sunt prea departe de pământ, dar sigur nici lipiți de el. Sunt fideli. Deși purtă­tori de primavară, când venea iarna, în loc să-i încălzesc la piept, îi luam și îi azvârleam în frig, din ură și disperare, pentru că mai alunecau uneori pe zăpa­dă. Eu am uitat și am uitat constant de sufletul meu drag, l-am rănit neîncetat. Noroc cu Bunul Dumnezeu care m-a aș­teptat, m-a mângâiat și care încă o face... Duios și cald, pe creștet de suflet.

Pantofii mei sunt imperfecți, puțin tociți în vârf de așteptare, puțin timizi din auzite, dar blânzi și curajoși, doar fie vară, fie toamnă, ei plutesc. Plutesc neîncetat, cu stângăcie, dar strălucesc prin străduință. Iar când lupta e în toi, mai scutură din ei un pic de primăvară și iese soarele.

Eu nu mai vreau să-mi dau pan­tofii jos! Ci îmi doresc să merg cu ei la luptă, căci m-am săturat de bietele-mi picioare goale, de bocanci și pietre. Eu am pantofii mei cu primăvara și poeme, plini de căderi, dar cu nădejdea reușitei! Doamne ajută!

Mihaela Dumitru