Când iubirea se înmulțește, martiriul devine un ospăț

Sfântul Ignatie Teoforul a fost cel de-al treilea episcop al Antiohiei. Numele de Teofor, „purtător de Dumnezeu”, i-a fost atribuit pentru că el Îl purta pe Dumnezeu în inima și pe buzele sale. A trecut la Domnul în anul 107, în urma unei prigoane a romanilor împotriva creștinilor, fiind mâncat de lei. Scrie șapte epistole, prin care este considerat unul dintre cei mai importanți Părinți Apostolici.

De la el ne-au rămas unele dintre cele mai înalte cuvinte posibile scrise de un om. Una dintre cele mai înalte expresii ale iubirii de Dumnezeu. Le redăm pentru frumusețea lor și pentru că în această lună, în ziua de 20, am prăznuit „nașterea lui” în împărăția lui Dumnezeu, așa cum însuși a spus. Sunt cuvintele cu care încerca să-i determine pe creștinii din Roma să nu intervină pe lângă autorități pentru a-l grația.

Epistola către romani

CAPITOLUL V

Aș dori ca fiarele să-mi fie pregătite și mă rog să-mi fie îndată gata. Am să le lingușesc, ca să mă mănânce iute, nu precum se tem unii, și nu se ating de ele. Iar dacă nu vor voi de bună voie, eu le voi sili. Iertaţi-mă! Eu știu ce mi-i de folos. Acum încep să fiu ucenic! Nicio făptură din cele văzute și din cele nevăzute să nu caute să mă împiedice de a dobândi pe Hristos. Să vină peste mine foc și cruce, haite de fiare, tăierea cărnii, împărţirea trupului, risipirea oaselor, strivirea mădularelor, măcinatul întregului trup, relele chinuri ale diavolului. Să vină toate, numai să dobândesc pe Hristos! 

CAPITOLUL VI

La nimic nu-mi vor folosi desfătările lumii, nici împărăţiile veacului acestuia. «Mai bine-mi este să mor» în Hristos Iisus, decât să împărățesc marginile pământului. Pe Acela Îl caut, Care a murit pentru noi; pe Acela Îl vreau, Care a înviat pentru noi. Nașterea mea mi-i aproape. Iertaţi-mă, fraţilor! Să nu mă împiedicaţi să trăiesc, să nu voiţi să mor! Nu-l daţi lumii pe cel care voiește să fie al lui Dumnezeu, nici nu-l amăgiţi cu materia! Lăsaţi-mă să primesc lumină curată! Ajungînd acolo, voi fi om! Îngăduiţi-mi să fiu următor al patimilor Dumnezeului meu! Dacă-L are cineva în el, să se gândească ce vreau şi să aibă milă de mine, pentru că ştie cele care mă apasă.